Mats är uppvuxen på Wilkesbacka gård i Aspeboda, Falun där hans familj sedan 1964 bedrivit uppfödning av hästar. Från början var det fjordhästar men 1967 kom fullblodsaraben in i bilden och tog så småningom över helt i stallet. Mats tog över gården och hästverksamheten 1990, samma år som han tog veterinärexamen.

Innan Mats påbörjade sina veterinärstudier hann han med att bland annat tillbringa ett år i USA som hästskötare, ett år som djursjukvårdare på hästkirurgen på SLU i Uppsala, återvända till USA för collegestudier under ett år, för att sedan gå en 1-årig jordbruksutbildning på Lantbruksgymnasiet i Rättvik.

Veterinärstudierna påbörjades 1985. Efter veterinärexamen 1990 fick Mats anställning på SLU i Uppsala som veterinär och klinisk lärare på hästkirurgen. Under sin tid som undervisande kliniker på SLU var han även engagerad i ett forskningsprojekt rörande benspatt på islandshäst. Han skrev en doktorsavhandling i ämnet 2000. Året innan tillägnade han sig specialist kompetens i hästens sjukdomar och har hunnit skaffa sig fördjupade kunskaper inom många för hästen och hästägaren viktiga områden.

Läs mer: Mats

Anna tog sin veterinärexamen i Uppsala 1996. Under 2007 hade hon anställning som klinikveterinär vid Falu djursjukhus och som distriktsveterinär i Högsäter i Dalsland. 1998 påbörjade Anna forskarutbildning då att hon fick anställning som doktorand i anestesiologi (narkoskunskap) vid SLU i Uppsala.

Doktorandtjänsten innebar inte bara forskning utan även arbete som klinikveterinär vid hästkliniken och handledning och undervisning av framför allt veterinärstudenter. Annas forskningsarbete handlade om hur narkos påverkar cirkulationen och muskelns metabolism (ämnesomsättning) och perfusion (blodflöde) hos häst. Hästen är i högre grad än t.ex. hund och katt drabbad av komplikationer i samband med narkos och en stor andel av de komplikationer som inträffar är relaterade till cirkulation och muskulatur. Om du är intresserad av att läsa mer kan du följa http://diss-epsilon.slu.se/archive/00000854/.

Läs mer: Anna