Mats är uppvuxen på Wilkesbacka gård i Aspeboda, Falun där hans familj sedan 1964 bedrivit uppfödning av hästar. Från början var det fjordhästar men 1967 kom fullblodsaraben in i bilden och tog så småningom över helt i stallet. Mats tog över gården och hästverksamheten 1990, samma år som han tog veterinärexamen.

Innan Mats påbörjade sina veterinärstudier hann han med att bland annat tillbringa ett år i USA som hästskötare, ett år som djursjukvårdare på hästkirurgen på SLU i Uppsala, återvända till USA för collegestudier under ett år, för att sedan gå en 1-årig jordbruksutbildning på Lantbruksgymnasiet i Rättvik.

Veterinärstudierna påbörjades 1985. Efter veterinärexamen 1990 fick Mats anställning på SLU i Uppsala som veterinär och klinisk lärare på hästkirurgen. Under sin tid som undervisande kliniker på SLU var han även engagerad i ett forskningsprojekt rörande benspatt på islandshäst. Han skrev en doktorsavhandling i ämnet 2000. Året innan tillägnade han sig specialist kompetens i hästens sjukdomar och har hunnit skaffa sig fördjupade kunskaper inom många för hästen och hästägaren viktiga områden.

Mats var under lång tid engagerad inom fullblodsarabaveln, innehade internationell A-domarlicens och var anlitad som exteriördomare både inom och utanför landets gränser. Sedan ett tiotal år tillbaka är han veterinär-ledamot i hingstavelsvärderingsnämnden för specialraser. Mats har även i många år varit veterinär vid kvalitetstävlingarna för 4-åriga halvblod.

Sedan 2002 har Mats med familj flyttat hem till gården och är verksam som hästveterinär i regionen. Mats har tjänstgjort på Hästkliniken Romme, där han varit ett välkänt ansikte och haft en ambulatorisk praktik. Nu har Mats startat egen klinik på Wilkesbacka (se "Veterinärklinik").

Veterinärverksamheten/kliniken med den nya kliniken som plattform är ambitionen att fortsatt ge en högkvalitativ veterinär service både på kliniken och genom gårds- och stallbesök.