Anna tog sin veterinärexamen i Uppsala 1996. Under 2007 hade hon anställning som klinikveterinär vid Falu djursjukhus och som distriktsveterinär i Högsäter i Dalsland. 1998 påbörjade Anna forskarutbildning då att hon fick anställning som doktorand i anestesiologi (narkoskunskap) vid SLU i Uppsala.

Doktorandtjänsten innebar inte bara forskning utan även arbete som klinikveterinär vid hästkliniken och handledning och undervisning av framför allt veterinärstudenter. Annas forskningsarbete handlade om hur narkos påverkar cirkulationen och muskelns metabolism (ämnesomsättning) och perfusion (blodflöde) hos häst. Hästen är i högre grad än t.ex. hund och katt drabbad av komplikationer i samband med narkos och en stor andel av de komplikationer som inträffar är relaterade till cirkulation och muskulatur. Om du är intresserad av att läsa mer kan du följa http://diss-epsilon.slu.se/archive/00000854/.

Anna disputerade 2005 men har fortsatt att jobba kvar vid SLU. Först som adjunkt och nu som lektor i anestesiologi. Anna är ansvarig för anestesiutbildningen av veterinärstudenter och driver och medverkar i olika forskningsprojekt vid Institutionen för kliniska vetenskaper.

Nyligen avslutade projekt:

 • Påverkar statiska magneter blodflöde och temperatur i ryggen på häst?
 • Ryggmärgsbedövning som smärtlindring vid fältmässig kirurgi av gris.
 • Hur endotoxiner påverkar hästen. Bl.a.  effekterna på ämnesomsättningen och hjärtats arbete.
 • Utprövning av en ny intravenös narkosform på kanin.
 • Veterinärers erfarenheter kring avlivning av häst. En enkätstudie.

Anna pendlar till Uppsala några dagar per vecka och jobbar även en del hemifrån. Ledig tid ägnas åt barnen Kasper, Love och Vide, och så hästarna i stallet förstås!

 • Anna 01
 • Anna 02
 • Anna 03
 • Anna 04
 • Anna LDF
 • Anna och Akleja
 • Anna och Nidric